<سپیــــدار سبـــز
حماسه ي حسيني

"زنانی که مستقیما در جنگ شرکت داشتند"

      استاد مطهری معتقد بود شکست نهضت پانزده خرداد به دلیل حضور نداشتن زنان،وپیروزی انقلاب اسلامی مدیون حضور زنان در نهضت انقلابی بوده است .شاید گزافه نباشد اگر ادعا کنیم که پیروزی درجنگ وحداقل شکست نخوردن در دفاع از میهن اسلامی بدون مشارکت فعال زنان امکان پذیر نبود.حفظ ارزش های اسلامی درمناطق جنگی وغیرجنگی وخلق ارزش های جدید فرهنگی در حمایت از دولت اسلامی و مقاومت وپایداری در بدو تهاجم نظامی دشمن حماسه هایی ناگفته است .شاید بتوا با گذشت زمان از اسطوره های مقاومت جبهه ها که تا پای جان از ارزش های اسلامی دفاع کردند حجاب برگرفت .آشنایی مردم ایران با فرهنگ صدر اسلام ،که به لطف درک فرهنگ عاشورا حفظ شده بود اسوه هایی بزرگ را تقدیم زنان این قوم کرد که در لحظه حساس تاریخی به یاریشان آمد.سمیه ،بانوی بزرگ صدر اسلام که زیر شکنجه های کافران جان داد الگوی مقاومت دختران وزنان جوانی قرار گرفت که به شهادت رسیدند وحسرت تسلیم را بر دل دشمن گذاشتند.این گمنامان مظلوم ،طلایه دار فرهنگ عصر ظهور منجی بزرگ هستند.

   از شهدای جنگ بسیار گفته اندو هرچه بگویند کم است اما در این میان ،هیچکس از شهدای زن چیزی نشنیده است .بحث جنسیت در سطح کلان وتلاش در جهت تحقق وتداوم نظام اسلامی مطرح نیست اما در بحث الگوپذیری اجتماعی اگر الگوهای تاریخی هم به درستی شناخته ومطرح نشوند فرایند هویت یابی نسل ها مختل  می شود.

   می دانیم که همه ی شهدای ما تحصیلات عالی وکافی نداشته اند اما با شرایطی که درک کرده بودند به خود آگاهی رسیدند وآگاهانه از حقیقت متعالی اسلام دفاع کردند.براساس آمار تهیه شده از فهرست شهدای  جنگ تحمیلی ،زنان قهرمان ایران اسلامی 4363 نفر شهید درطول سال های دفاع مقدس تقدیم این مرزوبوم کردند که ازاین تعداد 32/49% مجرد و 68/50%متاهل بودند یعنی نسبت آمار شهدای زن ودختر تقریبابرابر است .براساس یافته های پژوهش ،5/24%شهدای مؤنَّث دختر بچه،حدود 20%دختر جوان،حدود 5/23% ، 20 تا 25 ساله  وحدود 11% ،36-50 ساله بوده اند.آمار فوق نشان می دهد که با افزایش سن زنان ،تعداد شهدا کاهش یافته است .بر اساس پژوهشی دیگر ، حدود 8/48 % از شهدای مؤنّث در شهرها و2/15% از آنان در روستاها ساکن بوده اند. استان خوزستان نیز با 1130 شهید مؤنث ساکن مناطق شهری و 150 شهید ساکن از این قاعده مستثنی نبوده است. سرزمینی که داستان هایی شنیدنی از فداکاریهای زنان ودختران آن در طول هشت سال در یاد ها وخاطره ها مانده وفقط بخش ناچیزی از آنها منتشر شده است.به رغم وجود این الگوها مقاومت وپایداری در شهرها وروستاهای این سرزمین ، بیننده جستجوگر نشانی از آنان در کوی وبرزن نمی یابد .واین مظلومان ، به پیروی از مقتدایشان فاطمه ی زهراء(س)به شهادت رسیدند. (ادامه دارد)                                 

یکشنبه ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ | 8:5 AM | آلاله |